ïkona webu

CÍL HRY A BODOVÁNÍ

Cílem hry je zbavit se všech karet v ruce. Každé kolo se dohrává až do posledního hráče. Kolo končí, jakmile zůstane ve hře pouze jeden hráč. Hra končí, pokud některý z hráčů získá v součtu 50 či více bodů.

Postupní vítězové získávají body:
1. místo – 20 bodů
2. místo – 10 bodů
3. místo – 5 bodů
4. a každé další – 1 bod
Poslední hráč v kole prohrál a získá 0 bodů.

Před začátkem hry je možné se vzájemně domluvit a navýšit počet bodů nutných pro celkové vítězství nebo omezit hru na čas nebo určitý počet kol.

MLUVENÍ

Když odhodíš kartu, musíš ostatní hráče upozornit, jak jsi hrál. Pokud tak neučiníš, dostaneš jednu trestnou kartu z balíčku.
Máš na výběr dvě možnosti:

1) Vyslovíš název karty nebo její funkci (například při odhození Dárku: „Dárek“, „Vezmi si dvě karty“, apod.),

2) vyslovíš libovolnou větu, která tematicky odpovídá zahrané kartě (například při odhození Dárku: „Mám pro Tebe dárek“, „Santa Ti u mě něco nechal“, apod.).

Santův tip:
Čím více zapojíš fantazii, tím je komunikace veselejší a zvyšuje se zábavnost hry.

Santův tip:
Čím více zapojíš fantazii, tím je komunikace veselejší a zvyšuje se zábavnost hry.

ZAČÁTEK HRY

1. Zamíchej balíček karet

2. Rozdej každému hráči 7 karet

3. Otoč jednu vrchní kartu balíčku jako první kartu společné hromádky

Santův tip:
Pokud je první otočená karta Elf nebo Sněhulák, vrať kartu zpět do balíčku, zamíchej ho a otoč novou kartu.
Pokud otočíš Santovy Sáně, musí další hráč zahrát alespoň jednoho Soba.
V případě všech ostatních karet se pokračuje, jako kdybys první kartu zahrál na dalšího hráče v pořadí ty.

PRINCIPY HRY

Hráči se v tazích střídají po směru hodinových ručiček. Každý hráč, který je na řadě, může odehrát pouze jeden tah. Za tah se považuje odehrání jakékoliv karty, líznutí z balíčku, přebíjení trestů a obdržení trestných karet. Na společnou hromádku odhazuj vždy pouze jednu kartu (s výjimkou karty Santovy Sáně).

Můžeš odhodit stejnou barvu (červenou, modrou, zelenou a žlutou) nebo stejnou hodnotu karty (stejné číslo, Dárek, Stromeček). Speciální kartu (šedou) můžeš odhodit na jakoukoliv kartu, ale pouze pokud tím nebudeš přebíjet trest. Pokud nechceš nebo nemůžeš odhodit žádnou kartu, vezmi si jednu z balíčku.

Santův tip:
Sněhulákem přebíjet tresty můžeš. Více se o této výjimce dočteš dále.

Pokud v balíčku dojdou karty, použij poslední zahranou kartu jako základ společné hromádky a všechny ostatní karty zamíchej do nového balíčku.

BAREVNÉ KARTY

SOB (ČÍSLO 1-9)

SOB (ČÍSLO 1-9)

Karta Sob ve hře plní funkci čísel.

Soba můžeš zahrát na jinou kartu stejné barvy nebo na stejnou číselnou hodnotu. Najednou můžeš odhodit pouze jednoho Soba (pokud se nejedná o kombinaci s kartou Santovy Sáně – viz dále).

Mluvení: hráč vysloví číslo nebo jméno soba.

Karta Sob ve hře plní funkci čísel.

Soba můžeš zahrát na jinou kartu stejné barvy nebo na stejnou číselnou hodnotu. Najednou můžeš odhodit pouze jednoho Soba (pokud se nejedná o kombinaci s kartou Santovy Sáně – viz dále).

Mluvení: hráč vysloví číslo nebo jméno soba.

STROMEČEK

STROMEČEK

Následující hráč v pořadí je přeskočen, tj. jeden tah nehraje.

Stromeček můžeš odhodit pouze na stejnou barvu nebo na jiný stromeček. Pokud na tebe někdo zahraje Stromeček, můžeš ho přebít dalším Stromečkem.

Mluvení: např. „Jdi ozdobit stromeček“, „Jdi rozsvítit stromeček“, apod.

Následující hráč v pořadí je přeskočen, tj. jeden tah nehraje.

Stromeček můžeš odhodit pouze na stejnou barvu nebo na jiný stromeček. Pokud na tebe někdo zahraje Stromeček, můžeš ho přebít dalším Stromečkem.

Mluvení: např. „Jdi ozdobit stromeček“, „Jdi rozsvítit stromeček“, apod.

DÁREK

DÁREK

Libovolný hráč u stolu dostane 2 trestné karty – „dárek“.

Dárek můžeš odhodit pouze na stejnou barvu nebo na jiný Dárek. Můžeš si vybrat libovolného hráče, kterému trestné karty dáš. Tahy hráčů, které jsi přeskočil, jsou vynechány.

Pokud máš v ruce po odhození Dárku 3 a více karet, vylosuje si vybraný hráč 2 karty z tvé ruky. Pokud máš v ruce 2 karty, vylosuje si hráč jednu kartu z tvé ruky a jednu si vezme z balíčku. Pokud máš pouze 1 kartu (nebo již žádnou), vezme si vybraný hráč obě trestné karty z balíčku.

Pokud někdo na tebe zahraje Dárek, můžeš ho přebít jiným Dárkem a vybrat si opět libovolného dalšího hráče, který dárky dostane.

Ve hře vždy pokračuje hráč, který následuje po tom hráči, který dostal trestné karty.

Santův tip:
Při přebíjení se tresty sčítají za každý odhozený Dárek. Pokud se odhodí například 3 Dárky, dostane vybraný hráč celkem 6 trestných karet.

Pokud na tebe vyšel trest při přebíjení, vylosuješ si trestné karty od každého hráče, který odhodil Dárek. Vždy platí pravidlo o počtu karet v ruce hráče, od kterého trestné karty losuješ.

Mluvení: např. „Mám pro Tebe dárek“, „Santa Ti u mě něco nechal“, apod.

Libovolný hráč u stolu dostane 2 trestné karty – „dárek“.

Dárek můžeš odhodit pouze na stejnou barvu nebo na jiný Dárek. Můžeš si vybrat libovolného hráče, kterému trestné karty dáš. Tahy hráčů, které jsi přeskočil, jsou vynechány.

Pokud máš v ruce po odhození Dárku 3 a více karet, vylosuje si vybraný hráč 2 karty z tvé ruky. Pokud máš v ruce 2 karty, vylosuje si hráč jednu kartu z tvé ruky a jednu si vezme z balíčku. Pokud máš pouze 1 kartu (nebo již žádnou), vezme si vybraný hráč obě trestné karty z balíčku.

Pokud někdo na tebe zahraje Dárek, můžeš ho přebít jiným Dárkem a vybrat si opět libovolného dalšího hráče, který dárky dostane.

Ve hře vždy pokračuje hráč, který následuje po tom hráči, který dostal trestné karty.

Santův tip:
Při přebíjení se tresty sčítají za každý odhozený Dárek. Pokud se odhodí například 3 Dárky, dostane vybraný hráč celkem 6 trestných karet.


Pokud na tebe vyšel trest při přebíjení, vylosuješ si trestné karty od každého hráče, který odhodil Dárek. Vždy platí pravidlo o počtu karet v ruce hráče, od kterého trestné karty losuješ.

Mluvení: např. „Mám pro Tebe dárek“, „Santa Ti u mě něco nechal“, apod.

SPECIÁLNÍ KARTY

SANTOVY SÁNĚ

SANTOVY SÁNĚ

Slouží k odhození více Sobů najednou.

Santovy Sáně můžeš odhodit na jakoukoliv kartu s výjimkou Dárku a Stromečku, pokud byly zahrány předchozím hráčem (tj. nemůžeš jimi přebíjet trest). Vyber si jednu barvu, odhoď nejprve Sáně a poté libovolný počet Sobů od té barvy, kterou sis vybral (na číslech zde nezáleží, záleží pouze na barvě).

Santův tip:
Sáně někdo musí táhnout, proto vždy musí být zahrány minimálně s jedním Sobem.


Sáně můžeš v jednom tahu odhodit pouze jedny. Můžeš je kombinovat pouze se Soby a nemůžeš je odhodit samostatně, ani když se jedná o poslední kartu v ruce.

Mluvení: např. „Beru sáně na projížďku“, „Jdu provětrat soby“, apod.

Slouží k odhození více Sobů najednou.

Santovy Sáně můžeš odhodit na jakoukoliv kartu s výjimkou Dárku a Stromečku, pokud byly zahrány předchozím hráčem (tj. nemůžeš jimi přebíjet trest). Vyber si jednu barvu, odhoď nejprve Sáně a poté libovolný počet Sobů od té barvy, kterou sis vybral (na číslech zde nezáleží, záleží pouze na barvě).

Santův tip:
Sáně někdo musí táhnout, proto vždy musí být zahrány minimálně s jedním Sobem.


Sáně můžeš v jednom tahu odhodit pouze jedny. Můžeš je kombinovat pouze se Soby a nemůžeš je odhodit samostatně, ani když se jedná o poslední kartu v ruce.

Mluvení: např. „Beru sáně na projížďku“, „Jdu provětrat soby“, apod.

SNĚHULÁK

SNĚHULÁK

Posunutí trestu nebo tahu na následujícího hráče v pořadí.

Sněhuláka můžeš odhodit na jakoukoliv kartu. Ať už na tebe předchozí hráč zahraje jakoukoliv kartu, můžeš se rozhodnout, že na ni nebudeš reagovat a odhodíš Sněhuláka. Tím posuneš akci dané předchozí karty na následujícího hráče v pořadí a ten hraje, jako by předchozí karta byla zahrána na něj. Můžeš se takto vyhnout tahu nebo trestu. Trest se tím nenavyšuje.

Mluvení: např. „Teď nemůžu, stavím sněhuláka“, „Vezmi to za mě, stavím sněhuláka“, apod.

Posunutí trestu nebo tahu na následujícího hráče v pořadí.

Sněhuláka můžeš odhodit na jakoukoliv kartu. Ať už na tebe předchozí hráč zahraje jakoukoliv kartu, můžeš se rozhodnout, že na ni nebudeš reagovat a odhodíš Sněhuláka. Tím posuneš akci dané předchozí karty na následujícího hráče v pořadí a ten hraje, jako by předchozí karta byla zahrána na něj. Můžeš se takto vyhnout tahu nebo trestu. Trest se tím nenavyšuje.

Mluvení: např. „Teď nemůžu, stavím sněhuláka“, „Vezmi to za mě, stavím sněhuláka“, apod.

SANTA CLAUS

SANTA CLAUS

Změna barvy.

Santu Clause můžeš odhodit na jakoukoliv kartu s výjimkou Dárku a Stromečku, pokud byly zahrány předchozím hráčem (tj. nemůžeš jím přebíjet trest).

Odhoď Santu a urči jednu ze 4 barev, kterou musí zahrát další hráč v pořadí. Kromě té barvy může však zahrát i speciální kartu.

Mluvení: např. „Hou hou hou, chci barvu červenou“, „Santa chce červenou“, apod.

Změna barvy.

Santu Clause můžeš odhodit na jakoukoliv kartu s výjimkou Dárku a Stromečku, pokud byly zahrány předchozím hráčem (tj. nemůžeš jím přebíjet trest).

Odhoď Santu a urči jednu ze 4 barev, kterou musí zahrát další hráč v pořadí. Kromě té barvy může však zahrát i speciální kartu.

Mluvení: např. „Hou hou hou, chci barvu červenou“, „Santa chce červenou“, apod.

ELF

ELF

Vrací hráče do hry.

Pozor výjimka: Tuto kartu jako jedinou neodhazuješ na společnou hromádku, ale vykládáš před sebe, aby už v daném kole nemohla být znovu použita.

Jakmile některý z hráčů odhodí poslední kartu, můžeš poté vyložit Elfa a vrátit tak hráče zpět do hry. Nečekej na to, až budeš na řadě, musíš Elfa stihnout vyložit předtím, než následující hráč zahraje svůj tah, jinak vrácení do hry neplatí.

Pokud to stihneš, vezme si vrácený hráč 2 karty z balíčku a ve hře pokračuje hráč následující po něm (podle poslední zahrané karty na společné hromádce).

Santův tip:
Elfa můžeš vyložit i jen tak, například jako poslední kartu v ruce. Můžeš to ale udělat pouze pokud jsi na řadě a nebyl na tebe zahrán Dárek či Stromeček (tj. nemůžeš se jím vyhnout trestu). Hráč po tobě pokračuje podle poslední zahrané karty na společné hromádce.


Mluvení: např. „Pojď si ještě hrát“, „Ještě si s námi chvilku hraj“, apod.

Vrací hráče do hry.

Pozor výjimka: Tuto kartu jako jedinou neodhazuješ na společnou hromádku, ale vykládáš před sebe, aby už v daném kole nemohla být znovu použita.

Jakmile některý z hráčů odhodí poslední kartu, můžeš poté vyložit Elfa a vrátit tak hráče zpět do hry. Nečekej na to, až budeš na řadě, musíš Elfa stihnout vyložit předtím, než následující hráč zahraje svůj tah, jinak vrácení do hry neplatí.

Pokud to stihneš, vezme si vrácený hráč 2 karty z balíčku a ve hře pokračuje hráč následující po něm (podle poslední zahrané karty na společné hromádce).

Santův tip:
Elfa můžeš vyložit i jen tak, například jako poslední kartu v ruce. Můžeš to ale udělat pouze pokud jsi na řadě a nebyl na tebe zahrán Dárek či Stromeček (tj. nemůžeš se jím vyhnout trestu). Hráč po tobě pokračuje podle poslední zahrané karty na společné hromádce.


Mluvení: např. „Pojď si ještě hrát“, „Ještě si s námi chvilku hraj“, apod.

Všechny obrázky, ilustrace a herní materiály obsaženy na těchto stránkách podléhají autorským právům.
©2016 Copyright: Holender Team a.s. Všechna práva vyhrazena.